Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de serveis socials
Legislatura 11
Núm. expedient 250-00294/11
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 04.04.2016
Núm. registre 18776
Proponents GP SOC
GP CSP
Moreno Montaña, Raúl de GP SOC
Ribas Frías, Marta de GP CSP
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 06.07.2016
Descriptors consignació pressupostària , cooperació administrativa , contractació administrativa , servei social , pagament , reemborsament d'ajudes
Núm. expedient definitiu R0201/XI
Títol definitiu Resolució 201/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament dels contractes programa de serveis socials
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00186/11   Veure'n els tràmits