Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre l'ajornament, davant la greu i continuada situació de pandèmia i de crisi econòmica, de l'entrada en vigor de l'impost propi d'emissions de CO2
Legislatura 13
Núm. expedient 250-00268/13
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 02.09.2021
Núm. registre 13514
Proponents GP Cs
García González, Joan de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Tramitable
Descriptors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient