Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la conversió de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre en el mecanisme per a cogestionar els fons europeus Pròxima Generació a les Terres de l'Ebre
Legislatura 13
Núm. expedient 250-00243/13
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 22.07.2021
Núm. registre 12260
Proponents Jordan Farnós, Jordi de GP ECP
GP ECP
Gallego i Herrera, Joan Carles de GP ECP
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Tramitable
Descriptors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient