Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica dels programes i les activitats per a fomentar l'envelliment actiu
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00152/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 26.04.2018
Núm. registre 3107
Proponents GP Cs
Valencia Mimbrero, Elisabeth de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 17.10.2018
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica dels programes i les activitats per a fomentar l'envelliment actiu
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient