Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Legislatura 9
Núm. expedient 250-00132/09
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 23.02.2011
Núm. registre 3223
Proponents GP SOC
Pardell Veà, Agnès de GP SOC
Iceta i Llorens, Miquel de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 28.04.2011
Descriptors Codi civil , dret civil , modificació de la llei , propietat immobiliària , redacció legislativa
Núm. expedient definitiu R0055/IX
Títol definitiu Resolució 55/IX del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00048/09   Veure'n els tràmits