Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre l'exigència al president del Parlament del compliment de la seva funció institucional i sobre l'impuls del procediment d'investidura
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00088/12 (Tramitació pel procediment d'urgència)
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 13.03.2018
Núm. registre 1796
Proponents GP Cs
Alonso Ruiz, Matías de GP Cs
Amelló Montiu, Héctor de GP Cs
Arrimadas García, Inés de GP Cs
Barra López, Martín Eusebio de GP Cs
Beltrán García, Susana de GP Cs
Bertran Román, David de GP Cs
Bravo Sobrino, Marina de GP Cs
Cano Navarro, José María de GP Cs
Castel Sucarrat, Jean de GP Cs
de la Calle Sifré, Noemí de GP Cs
de Páramo Gómez, Fernando de GP Cs
de Rivera i Pla, Carmen de GP Cs
Domínguez Serrano, Francisco Javier de GP Cs
Espejo-Saavedra Conesa, José María de GP Cs
Espinosa Cerrato, Antonio de GP Cs
Fernández Cabezas, Maialen de GP Cs
Fernández Riol, María del Camino de GP Cs
Fernández-Jordán Celorio, Munia de GP Cs
García González, Joan de GP Cs
Gragera Velaz, Dimas de GP Cs
Guilarte Sánchez, María Luz de GP Cs
Martín Blanco, Ignacio de GP Cs
Mejía Ayra, David de GP Cs
Navarro Pacheco, Blanca Victoria de GP Cs
Rivas Escamilla, Javier de GP Cs
Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, Manuel de GP Cs
Roldán Suárez, Lorena de GP Cs
Sánchez Fisac, Alfonso de GP Cs
Sánchez Martín, Carlos de GP Cs
Sanz Jiménez, Sergio de GP Cs
Sierra Infante, Sonia de GP Cs
Soler González, Jorge de GP Cs
Valencia Mimbrero, Elisabeth de GP Cs
Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Vílchez Sánchez, Laura de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 05.04.2018
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre l'exigència al president del Parlament del compliment de la seva funció institucional i sobre l'impuls del procediment d'investidura
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient