Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre l'impuls d'un acord sobre el tractament responsable de la immigració per part dels partits polítics amb representació parlamentària
Legislatura 9
Núm. expedient 250-00088/09
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 15.02.2011
Núm. registre 2080
Proponents GP ERC
Bosch Cuenca, Pere de GP ERC
Comissió tramitadora Comissió de Benestar, Família i Immigració
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 26.04.2011
Descriptors política migratòria , immigració
Títol definitiu Proposta de resolució sobre l'impuls d'un acord sobre el tractament responsable de la immigració per part dels partits polítics amb representació parlamentària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient