Inici SIAP > Consulta d'expedients



Consulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei telefònic 061
Legislatura 13
Núm. expedient 250-00067/13
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 29.04.2021
Núm. registre 1603
Proponents GP PSC-Units
Escarp Gibert, Assumpta de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 28.10.2021
Descriptors Govern , telèfon , protecció de les comunicacions , tecnologia de la informació , accés a la informació , servei gratuït
Núm. expedient definitiu R0158/XIV
Títol definitiu Resolució 158/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la gratuïtat del servei telefònic 061
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00130/13   Veure'n els tràmits