Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la paralització del procés de venda d'Ecoparc de Residus Industrials, SA
Legislatura 10
Núm. expedient 250-00067/10
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 16.01.2013
Núm. registre 922
Proponents GP SOC
Terrades i Santacreu, Jordi de GP SOC
Sabaté i Ibarz, Xavier de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 20.03.2013
Descriptors Constantí , administració local , privatització , eliminació de residus , protecció del medi ambient , incineració de residus , empresa pública , salut pública
Títol definitiu Proposta de resolució sobre la paralització del procés de venda d'Ecoparc de Residus Industrials, SA
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient