Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució per l'acord i el canvi
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00053/12 (Tramitació pel procediment d'urgència)
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 22.02.2018
Núm. registre 1301
Proponents GP PSC-Units
Granados Galiano, Eva de GP PSC-Units
Pedret i Santos, Ferran de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 01.03.2018
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució per l'acord i el canvi
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient