Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre l'ampliació del Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00040/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 22.02.2018
Núm. registre 1224
Proponents GP PSC-Units
Escarp Gibert, Assumpta de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 18.10.2018
Descriptors càncer , diagnosi mèdica , programa d'actuació , terapèutica , medicina nuclear , cirurgia , material medicoquirúrgic , personal sanitari
Núm. expedient definitiu R0113/XII
Títol definitiu Resolució 113/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament del tractament del càncer
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00095/12   Veure'n els tràmits