Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l'aprovació del Pla integral de protecció del delta de l'Ebre
Legislatura 10
Núm. expedient 250-00032/10
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 07.01.2013
Núm. registre 540
Proponents GP ICV-EUiA
Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió de Territori i Sostenibilitat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 20.03.2013
Descriptors litoral , zona humida , curs d'aigua , ordenació hidràulica , política hidràulica , programa d'actuació , aplicació de la llei , dret nacional , protecció del medi ambient , delta , Baix Ebre , Montsià
Núm. expedient definitiu R0035/X
Títol definitiu Resolució 35/X del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de la disposició addicional desena de la Llei de l'Estat 10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l'aprovació del Pla integral de protecció del delta de l'Ebre
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00013/10   Veure'n els tràmits