Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la Presidència
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00026/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 19.02.2018
Núm. registre 1057
Proponents GP Cs
Sierra Infante, Sonia de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 26.09.2018
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la Presidència
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient