Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Bertran Román
Legislatura 12
Núm. expedient 234-00093/12
Tipologia tramitació Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat del diputat
Data obertura 15.01.2018
Núm. registre 72828
Proponents Bertran Román, David de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de l'Estatut dels Diputats
Situació Tramitable
Descriptors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient