Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la Covid-19
Legislatura 12
Núm. expedient 203-00074/12
Tipologia tramitació Decret llei
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 10.12.2020
Núm. registre 88408
Proponents Govern
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Validació
Data cloenda 13.01.2021
Descriptors ASSIGNACIO DE RECURSOS , POLITICA CULTURAL , POLITICA SOCIAL , POLITICA ECONOMICA , EPIDEMIA
Núm. expedient definitiu R1132/XII
Títol definitiu Resolució 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la Covid-19
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient