Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català
Legislatura 13
Núm. expedient 203-00018/13
Tipologia tramitació Decret llei
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 24.12.2021
Núm. registre 26652
Proponents Govern
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Validació
Data cloenda 26.01.2022
Descriptors EPIDEMIA , ACTIVITAT ECONOMICA , IMPACTE SOCIAL , ENERGIA RENOVABLE , INDUSTRIA ENERGETICA , POLITICA SANITARIA
Núm. expedient definitiu R0219/XIV
Títol definitiu Resolució 219/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 28/2021, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient