Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Decret llei 6/2017, del 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 203-00013/11
Tipologia tramitació Decret llei
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 26.10.2017
Núm. registre 71995
Proponents Govern
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Validació
Data cloenda 15.11.2017
Descriptors decret , incapacitat laboral , administració regional , funcionari , personal contractat , assegurança d'invalidesa , seguretat social , baixa per malaltia , baixa per maternitat , remuneració del treball
Núm. expedient definitiu R0817/XI
Títol definitiu Resolució 817/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2017, del 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient