Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Decret llei 1/2014, del 3 de juny, pel qual es modifica el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny
Legislatura 10
Núm. expedient 203-00011/10
Tipologia tramitació Decret llei
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 06.06.2014
Núm. registre 69705
Proponents Govern
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Validació
Data cloenda 25.06.2014
Descriptors decret , modificació de la llei , impost , sistema judicial , dret a la justícia
Núm. expedient definitiu R0721/X
Títol definitiu Resolució 721/X del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2014, del 3 de juny, pel qual es modifica el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient