Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Decret llei 5/2010, del 3 d'agost, de modificació del text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, de l'11 de març
Legislatura 8
Núm. expedient 203-00008/08
Tipologia tramitació Decret llei
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 04.08.2010
Núm. registre 73912
Proponents Govern
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Validació
Data cloenda 30.08.2010
Descriptors decret , modificació de la llei , control administratiu , caixa d'estalvis
Núm. expedient definitiu R0761/VIII
Títol definitiu Resolució 761/VIII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2010, del 3 d'agost, de modificació del text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, de l'11 de març
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient