Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Decret llei 14/2021, del 22 de juny, pel qual es modifica la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per tal d'introduir-hi la tipificació com a infracció de determinades conductes d'assetjament i l'establiment de la descripció dels elements que integren la uniformitat del cos de Mossos d'Esquadra, i pel qual es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, per deixar en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d'aquesta Llei
Legislatura 13
Núm. expedient 203-00004/13
Tipologia tramitació Decret llei
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 01.07.2021
Núm. registre 8464
Proponents Govern
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Validació
Data cloenda 21.07.2021
Descriptors policia autonòmica , assetjament moral , ESPORT PROFESSIONAL , ESPORT
Núm. expedient definitiu R0046/XIV
Títol definitiu Resolució 46/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 14/2021, pel qual es modifica la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per tal d'introduir-hi la tipificació com a infracció de determinades conductes d'assetjament i l'establiment de la descripció dels elements que integren la uniformitat del cos de Mossos d'Esquadra, i pel qual es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, per deixar en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d'aquesta Llei
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient