Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Decret llei 7/2012, del 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l'impost sobre el patrimoni
Legislatura 10
Núm. expedient 203-00003/10
Tipologia tramitació Decret llei
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 28.12.2012
Núm. registre 480
Proponents Govern
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Validació
Data cloenda 24.01.2013
Descriptors transmissió de la propietat , impost , Catalunya , impost sobre el patrimoni , base imposable
Núm. expedient definitiu R0008/X
Títol definitiu Resolució 8/X del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2012, del 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l'impost sobre el patrimoni
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient