Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposició de llei de moratòria en l'aplicació de l'impost sobre les estades en establiments turístics
Legislatura 12
Núm. expedient 202-00072/12
Tipologia tramitació Proposició de llei
Data obertura 04.05.2020
Núm. registre 63645
Proponents SP PPC
García González, Esperanza de SP PPC
Rodríguez i Serra, Santi de SP PPC
Serrano Coronado, Daniel de SP PPC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Tramitable
Descriptors DEDUCCIO FISCAL , IMPOST , INFRAESTRUCTURA TURISTICA , POLITICA DE TURISME , POLITICA FISCAL , RECAPTACIO D'IMPOSTOS
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient