Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana
Legislatura 12
Núm. expedient 202-00062/12
Tipologia tramitació Proposició de llei
Data obertura 31.07.2019
Núm. registre 44198
Proponents GP Cs
Cano Navarro, José María de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Tramitable
Descriptors impost sobre transmissions patrimonials , modificació de la llei , herència , donació , impost indirecte , parentiu , transmissió de la propietat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient