Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Legislatura 11
Núm. expedient 202-00057/11
Tipologia tramitació Proposició de llei
Data obertura 19.04.2017
Núm. registre 57472
Proponents Carbonell i Frontera, Anna de CP ILP Protecció Animals
Teixidó Cañete, Antoni-Lluís de CP ILP Protecció Animals
Escoda i Casas, Helena de CP ILP Protecció Animals
Situació Tramitable
Descriptors modificació de la llei , benestar dels animals , protecció dels animals , espectacle d'animals , costums i tradicions , brau
Procediment Iniciativa legislativa popular
Veure els tràmits de l'expedient