Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
Legislatura 12
Núm. expedient 202-00045/12
Tipologia tramitació Proposició de llei
Data obertura 30.01.2019
Núm. registre 27842
Proponents SP PPC
Fernández Álvarez, Alejandro de SP PPC
Levy Soler, Andrea de SP PPC
Rodríguez i Serra, Santi de SP PPC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 18.06.2020
Descriptors impost sobre transmissions patrimonials , modificació de la llei , herència , donació , impost indirecte , parentiu , transmissió de la propietat
Títol definitiu Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient