Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposició de llei del protectorat de les fundacions i associacions d'utilitat pública
Legislatura 10
Núm. expedient 202-00041/10
Tipologia tramitació Proposició de llei
Tipologia finalització Llei
Data obertura 27.06.2013
Núm. registre 26232
Proponents GP PPC
Millo i Rocher, Josep Enric de GP PPC
Rodríguez i Serra, Santi de GP PPC
Calbó i Roca, Pere de GP PPC
Montserrat i Culleré, M. Dolors de GP PPC
García Cuevas, María José de GP PPC
García i Rodríguez, Eva de GP PPC
López Aguilar, Dolors de GP PPC
Xandri Pujol, Marisa de GP PPC
Alegret Martí, Alicia de GP PPC
Reyes López, Manuel de GP PPC
Luna Vivas, Rafael de GP PPC
Coto Roquet, José Antonio de GP PPC
Milián Querol, Juan de GP PPC
García Pérez, Sergio de GP PPC
López i Rueda, Rafael de GP PPC
Roca Mas, Jordi de GP PPC
Sánchez Costa, Fernando de GP PPC
Santamaría Santigosa, Sergio de GP PPC
Comissió tramitadora Comissió de Justícia i Drets Humans
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 18.12.2014
Descriptors descripció de funcions , institució d'utilitat pública , fundació , dret civil , persona jurídica , sanció administrativa , societat sense finalitat de lucre
Núm. expedient definitiu L0021/2014
Títol definitiu Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00014/10   Veure'n els tràmits
202-00033/10   Veure'n els tràmits