Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposició de llei de modificació dels articles 20, 21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya
Legislatura 9
Núm. expedient 202-00040/09
Tipologia tramitació Proposició de llei
Data obertura 07.04.2011
Núm. registre 10011
Proponents SP SI
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Caducitat
Data cloenda 02.10.2012
Descriptors administració local , entitat territorial , ordenació del territori
Títol definitiu Proposició de llei de modificació dels articles 20, 21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient