Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposició de llei per a l'eliminació dels mòduls prefabricats dels centres educatius públics de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 202-00038/12
Tipologia tramitació Proposició de llei
Data obertura 15.01.2019
Núm. registre 25982
Proponents SP PPC
Fernández Álvarez, Alejandro de SP PPC
Levy Soler, Andrea de SP PPC
Rodríguez i Serra, Santi de SP PPC
Comissió tramitadora Comissió d'Educació
Situació Tramitable
Descriptors CENTRE D'ENSENYAMENT , PROGRAMA D'ACTUACIO , EDIFICI , SEGURETAT DELS EDIFICIS
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient