Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de l'activitat de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
Legislatura 13
Núm. expedient 202-00017/13
Tipologia tramitació Proposició de llei
Data obertura 08.07.2021
Núm. registre 9689
Proponents GP PSC-Units
Pedret i Santos, Ferran de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Treball
Situació Tramitable
Descriptors INICIATIVA LEGISLATIVA , ALIMENT INDUSTRIAL , ALIMENT PREPARAT , inspecció d'aliments
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient