Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris
Legislatura 11
Núm. expedient 200-00025/11
Tipologia tramitació Projecte de llei
Data obertura 03.08.2017
Núm. registre 68036
Proponents Govern
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Caducitat
Data cloenda 28.10.2017
Descriptors medicament , institució pública , establiment farmacèutic , estatut jurídic , repartiment de competències , salut pública , sanitat animal , sanitat laboral , diagnosi mèdica , seguretat alimentària , cura de la salut , consignació pressupostària , cooperació administrativa , personal sanitari , medicina veterinària , despeses farmacèutiques , medicament veterinari , producte cosmètic , equilibri pressupostari , programa d'estabilitat , indústria farmacèutica , investigació mèdica , programa d'actuació , transparència administrativa , associació dels sectors públic i privat
Títol definitiu Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient