Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya
Legislatura 13
Núm. expedient 200-00001/13 (Tramitació pel procediment d'urgència)
Tipologia tramitació Projecte de llei
Data obertura 29.07.2021
Proponents Ple
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Tramitable
Descriptors ASSEGURANÇA , ASSEGURANÇA DE BENS , POLISSA D'ASSEGURANÇA , RESPONSABILITAT CIVIL , RESPONSABILITAT POLITICA , CARREC PUBLIC
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 203-00005/13   Veure'n els tràmits