Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Escrit relatiu a la publicitat de les convocatòries d'oposicions al Cos de Mossos d'Esquadra
Legislatura 10
Núm. expedient 126-00085/10
Tipologia tramitació Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
Data obertura 04.12.2014
Núm. registre 96984
Proponents Peticionari
Comissió tramitadora Comissió de Peticions
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.03.2016
Descriptors concurs administratiu , policia autonòmica
Títol definitiu Escrit relatiu a la publicitat de les convocatòries d'oposicions al Cos de Mossos d'Esquadra
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient