Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Escrit relatiu al projecte de construcció de l'Institut Escola Sala Badrinas, de Terrassa (Vallès Occidental)
Legislatura 12
Núm. expedient 126-00052/12
Tipologia tramitació Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
Data obertura 14.11.2018
Núm. registre 21601
Proponents Peticionari
Comissió tramitadora Comissió de Peticions
Situació Tramitable
Descriptors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient