Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Escrit relatiu a la reordenació del cap de Creus
Legislatura 10
Núm. expedient 126-00044/10
Tipologia tramitació Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
Data obertura 24.03.2014
Núm. registre 60603
Proponents Peticionari
Comissió tramitadora Comissió de Peticions
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 22.07.2014
Descriptors aprovació de la llei , Alt Empordà , protecció del litoral , protecció del paisatge , reserva natural
Títol definitiu Escrit relatiu a la reordenació del cap de Creus
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient