Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Escrit relatiu a l'energia per fusió
Legislatura 10
Núm. expedient 126-00043/10
Tipologia tramitació Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
Data obertura 24.03.2014
Núm. registre 60602
Proponents Peticionari
Comissió tramitadora Comissió de Peticions
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 22.07.2014
Descriptors França , fusió nuclear , energia elèctrica , investigació energètica , producció d'energia
Títol definitiu Escrit relatiu a l'energia per fusió
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient