Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Escrit relatiu a l'assistència i la participació en una sessió plenària
Legislatura 11
Núm. expedient 125-00002/11
Tipologia tramitació Procediments en exercici del dret de petició
Data obertura 11.02.2016
Núm. registre 7725
Proponents Peticionari
Comissió tramitadora Comissió de Peticions
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.03.2016
Descriptors parlament regional , sessió parlamentària , institució d'utilitat pública
Títol definitiu Escrit relatiu a l'assistència i la participació en una sessió plenària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient