Programa

Programa

La Setmana del Parlament Universitari s’estructura a partir d’un seguit de simulacions de l’activitat parlamentària tutoritzades per professors universitaris, en les quals també participen representants del Parlament de Catalunya i representants d’altres àmbits polítics i institucionals catalans.

PALAU DEL PARLAMENT

09:00 | Planta baixa
– Acreditació dels participants i control d’assistència

10:00 | Auditori
– Benvinguda a càrrec del vicepresident primer, l’I. Sr. Josep Costa i Rosselló
– Formació conjunta: «El Parlament de Catalunya: funcions, òrgans i sistema de treball»
– Dolors Olesa i Rosalia Ramon, responsables de projectes educatius del Parlament de Catalunya

10:30 | Auditori
– Formació conjunta: «Democràcia i Parlament»
– Dr. Jordi Capo Giol, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona

11:00 | Auditori
– Formació conjunta: «Sistema polític català»
– Dr. Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra

11:30 | Pati de la Biblioteca
– Pausa

12:00 | Auditori
– Formació conjunta: «La formació de govern en els sistemes parlamentaris»
– Dr. Albert Batlle, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i director del màster universitari d’Anàlisi Política de la Universitat Oberta de Catalunya

12:30 | Auditori
– Assignació de perfils de simulació i de grups parlamentaris, i explicació de les funcions de cada perfil

13:00 a 14:30

Reunió de grups parlamentaris simulats:
– GP Cs (Sala de grups)
– GP JxCat (Sala 1)
– GP ERC (Sala 4)
– GP PSC – Units (Sala 4)
– GP CatECP (Sala 1)
– Grup Mixt: SP CUP-CC/SP (Sala 8), PPC (Sala 8)
Reunió de periodistes (Biblioteca).
Professors tutors:
– Dr. Xavier Ginesta (UVic)
– Dr. Santiago Giraldo (UAB)
– Dr. Toni Sellas (UdG)
– Dra. Aida Martori (UAB)
Reunió de lingüistes (Sala 5).
Professora tutora:
– Sra. Marta Payà, assessora lingüística del Parlament de Catalunya
Reunió de lletrats (Sala 6).
Professors tutors:
– Dr. Ferran Domínguez, lletrat del Parlament de Catalunya
– Dr. Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i lletrat en excedència del Parlament de Catalunya

CAMPUS DE LA CIUTADELLA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

09:00 | Edifici Jaume I
– Acreditació dels participants i control d’assistència

09:30 | Auditori de l’Edifici Jaume I
– Benvinguda. – Dr. Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra

09:45 | Auditori de l’Edifici Jaume I
– Formació conjunta: «Oratòria» – Prof. Josep Vicenç Mestre, professor associat de la Universitat Pompeu Fabra

10:45
Formacions simultànies
«Ètica i política» (Auditori de l’Edifici Jaume I)
– Dr. Miquel Seguró, professor investigador de la Universitat Ramon Llull
«Gèneres periodístics» (Aula 20.059)
– Dr. Xavier Ginesta, vicedegà en Promoció i Relacions Externes de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
– Dr. Santiago Giraldo, professor del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona
– Dr. Toni Sellas, professor del Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona
– Dra. Aida Martori, professora del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona

11:45
– Pausa

12:15 a 14:15
Tallers simultanis i optatius
Tallers de 50 minuts. Cada estudiant n’ha de triar 2

Taller 1:
«Oratòria i discurs»
– Prof. J. Vicenç Mestre (UPF)

Taller 2:
«Codi ètic»
– Dr. Miquel Seguró (URL)

Taller 3:
«Mitjans: debats»
– Professors «Gèneres periodístics»

Taller 4:
«Mitjans: tertúlies»
– Professors «Gèneres periodístics»

Taller 5:
«Mitjans: presència en càmera»
– Professors «Gèneres periodístics»

Taller 6:
«Llenguatge legislatiu i periodístic»
– Prof. Marta Payà i Jaume Clapés (Parlament de Catalunya)

PALAU DEL PARLAMENT

08:30 | Planta baixa
– Acreditació dels participants i control d’assistència

09:00 | Auditori
– Formació conjunta: La sessió constitutiva del Parlament i la sessió d’investidura» – Dr. Ferran Domínguez, lletrat del Parlament de Catalunya

10:00 | Pati de la Biblioteca
– Pausa

10:30

Reunió de grups parlamentaris simulats:
– GP Cs (Sala de grups)
– GP JxCat (Sala 1)
– GP ERC (Sala 4)
– GP PSC – Units (Sala 2)
– GP CatECP (Sala 3)
– Grup Mixt: SP CUP-CC/SP (Sala 8), PPC (Sala 9)

Reunió de periodistes (Biblioteca).
Professors tutors:
– Dr. Xavier Ginesta (UVic)
– Dr. Santiago Giraldo (UAB)
– Dr. Toni Sellas (UdG)
– Dra. Aida Martori (UAB)

Reunió de lingüistes (Sala 5).
Professora tutora:
– Sra. Marta Payà, assessora lingüística del Parlament de Catalunya

Reunió de lletrats (Sala 6).
Professors tutors:
– Dr. Ferran Domínguez, lletrat del Parlament de Catalunya
– Dr. Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i lletrat en excedència del Parlament de Catalunya

11:00 | Saló de Sessions
– Sessió constitutiva del Parlament

12:00 | Saló de Sessions
– Benvinguda del M. H. Sr. Roger Torrent, president del Parlament
– Intervenció de l’Excm. Sr. Jaume Casals Pons, Rector Mgfc. de la Universitat Pompeu Fabra, en representació de les universitats del sistema universitari de Catalunya

12:30

Reunió de grups parlamentaris simulats:
– GP Cs (Sala de grups)
– GP JxCat (Sala 1)
– GP ERC (Sala 4)
– GP PSC – Units (Sala 2)
– GP CatECP (Sala 3)
– Grup Mixt: SP CUP-CC/SP (Sala 8), PPC (Sala 7)

Reunió de periodistes (Biblioteca).
Professors tutors:
– Dr. Xavier Ginesta (UVic)
– Dr. Santiago Giraldo (UAB)
– Dr. Toni Sellas (UdG)
– Dra. Aida Martori (UAB)

Reunió de lingüistes (Sala 5).
Professora tutora:
– Sra. Marta Payà, assessora lingüística del Parlament de Catalunya

Reunió de lletrats (Sala 6).
Professors tutors:
– Dr. Ferran Domínguez, lletrat del Parlament de Catalunya
– Dr. Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i lletrat en excedència del Parlament de Catalunya

13:00 | Saló de Sessions
– Sessió d’investidura

14:00 | Sala de Mesa
– Reunió de la Mesa i Junta de Portaveus
Acords sobre la presidència de les comissions. Assistida pel Dr. Ferran Domínguez, lletrat del Parlament de Catalunya, i el Dr. Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i lletrat en excedència del Parlament de Catalunya

Dinar | Fora del Parlament

16:00 | Auditori
– Formació conjunta: «Les comissions al Parlament de Catalunya» – Dra. M. Àngels Cabasés, professora titular d’universitat del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida

16:30

Constitució de la Comissió de Territori (Auditori)
– Elecció del vicepresident i el secretari de la comissió
– Plantejament del projecte de llei presentat
Responsable: Dr. Jordi Manyà, professor associat de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona

Constitució de la Comissió d’Empresa i Coneixement (Sala 4)
– Elecció del vicepresident i el secretari de la comissió
Responsable: Dra. M. Àngels Cabasés, professora titular d’universitat del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida

Constitució de la Comissió de Polítiques de Joventut (Sala 2)
– Elecció del vicepresident i el secretari de la comissió
Responsable: Dr. Albert Batlle, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i director del màster universitari d’Anàlisi Política de la Universitat Oberta de Catalunya

16:30 | Sala 6

Simulació Serveis Jurídics
– Assistència a les comissions o sala

16:30 | Sala 5

Simulació Serveis Lingüístics
– Assistència a les comissions o als diferents mitjans o sala

18:00 | Auditori
– Presentació pública de l’acord de govern

18:30 | Sala de premsa
– Conferència de premsa dels portaveus

19:00
– Sortida i control d’assistència

18:00 a 20:00 | Biblioteca

– Simulació periodística

PALAU DEL PARLAMENT

08:30 | Planta baixa– Acreditació dels participants i control d’assistència

09:00 | Auditori– Formació conjunta:
«Procediment legislatiu»
– Dr. Ferran Domínguez, lletrat del Parlament de Catalunya

09:30 | Auditori– Formació conjunta:
«Consells de redacció normativa»
– Sra. Marta Payà, assessora lingüística del Parlament de Catalunya

10:00 | Pati de la Biblioteca
– Pausa

10:30

Reunió de grups parlamentaris simulats:
– GP Cs (Auditori)
– GP JxCat (Sala 1)
– GP ERC (Sala 4)
– GP PSC – Units (Sala 10)
– GP CatECP (Sala 3)
– Grup Mixt: SP CUP-CC/SP (Sala 8), PPC (Bancs biblioteca)

Reunió de periodistes (Biblioteca).

Reunió de lingüistes (Sala 5).

Reunió de lletrats (Sala 6).

11:00

Comissió de Territori (Sala 1)
Compareixença (proposta UB)
– Sra. Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DESC
– Sra. Beatriz Fernandez, responsable de l’equip de Gestió Interna (Serveis Jurídics) de la Fundació Arrels

Comissió d’Empresa i Coneixement – Comissió de Polítiques de Joventut (Auditori)
Compareixences conjuntes (proposta UdL)
Membres del grup de Recerca Interdisciplinari Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat (UPF – UdL)
– Dr. José Sanchez García, professor investigador UPF
– Dr. Jofre López Oller, sociòleg

13:30 | Auditori– Conferència de premsa del Govern per a la presentació del projecte de llei

14:00 | Dinar. Fora del Parlament

16:00 | Auditori

Comissió de Territori (Sala de grups)
– Compareixença del conseller/a per presentar les línies de treball

Comissió d’Empresa i Coneixement (Sala 10)
– Compareixença del conseller/a per presentar les línies de treball

Comissió de Polítiques de Joventut (Auditori)
– Compareixença del conseller/a per presentar les línies de treball

16:00 | Sala 8

Simulació Serveis Jurídics

16:00 | Sala 5

Simulació Serveis Lingüístics

16:00 | Biblioteca

Simulació periodística

18:00
Sortida i control d’assistència

18:00 a 20:00 | Biblioteca

Simulació periodística

PALAU DEL PARLAMENT

08:30 | Planta baixa– Acreditació dels participants i control d’assistència

09:00 | Auditori– Formació conjunta: «La sessió de control» – Dr. Ferran Domínguez, lletrat del Parlament de Catalunya

09:30 | Pati de la Biblioteca
– Pausa

10:00

(10:00 a 10:30)
Sessió formativa per als estudiants amb el rol de periodista (Auditori)
«La independència dels mitjans de comunicació: estat de la qüestió i instruments legals»
– Dra. Elisenda Malaret, catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona

Reunió de grups parlamentaris simulats:
– GP Cs (10)
– GP JxCat (Sala 2)
– GP ERC (Sala 3)
– GP PSC – Units (Sala 8)
– GP CatECP (Sala 7)
– Grup Mixt: SP CUP-CC/SP (Bancs biblioteca), PPC (Bancs biblioteca)

Reunió de lingüistes (Sala 5).

Reunió de lletrats (Sala 6).

11:00

Comissió de Territori (Sala 5)
Preparació del debat a la totalitat

Comissió d’Empresa i Coneixement (Auditori)
Preparació de la interpel·lació

Comissió de Polítiques de Joventut (Sala 10)
Preparació de la interpel·lació

Simulació Serveis Jurídics (Sala 6)
Assistència a les comissions o sala

Simulació Serveis Lingüístics (Sala 8)
Assistència a les comissions o als diferents mitjans

Simulació periodística (Biblioteca)
Assistència a les comissions o sales

12:00 | Sala de Mesa
Reunió de Mesa i de la Junta de Portaveus
– Aprovació de l’ordre del dia del Ple
Assistida pel Dr. Ferran Domínguez, lletrat del Parlament de Catalunya, i pel Dr. Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i lletrat en excedència del Parlament de Catalunya

13:00
Trobada amb representants dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya
(Cada grup simulat al despatx del grup real. Grup simulat PSC a la sala 10 reunió amb el grup PSC – Units)

13:30 | Saló gris de passos perduts
Atenció als mitjans per part de la Mesa i la Junta de Portaveus

Dinar | Fora del Parlament

15:30

Reunió de grups parlamentaris simulats:
– GP Cs (Sala 10)
– GP JxCat (Auditori)
– GP ERC (Auditori)
– GP PSC – Units (Sala 6)
– GP CatECP (Sala 3)
– Grup Mixt: SP CUP-CC/SP (Bancs biblioteca), PPC (Sala 9)

Simulació periodística (Biblioteca).

Simulació Serveis Lingüístics (Sala 5).

Simulació Serveis Jurídics (Sala 8).

16:00 | Saló de sessions
Sessió plenària: sessió de control, interpel·lacions i debat a la totalitat.

17:30
Sortida i control d’assistència

17:30 a 20:00 | Biblioteca

Simulació periodística

PALAU DEL PARLAMENT

08:30 | Planta baixa
– Acreditació dels participants i control d’assistència

09:00 | Auditori
– Formació conjunta per a la preparació dels debats
– Dr. Xavier Ginesta (UVIC) i Sr. Josep Vicenç Mestre (UPF)

10:00 | Pati de la Biblioteca
– Pausa

10:30 | Sala 3
– Preparació dels debats

11:00

Debat moderat pels periodistes de premsa escrita (Auditori)

Debat moderat pels periodistes de ràdio (Sala 4)

Debat moderat pels periodistes de televisió (Sala 10)

Simulació Serveis Lingüístics (Sala 5).

Simulació Serveis Jurídics (Sala 6).

12:00

Comissió de Territori (Auditori)
Treball en grups del projecte de llei

Comissió d’Empresa i Coneixement (Sala 4)
Treball en grups per elaborar la moció i pactar esmenes

Comissió de Polítiques de Joventut (Sala 10)
Treball en grups per elaborar la moció i pactar esmenes

14:00 | Dinar
(Fora del Parlament)

16:00 | Auditori
Debat amb diputats del Parlament de Catalunya

18:00
Sortida i control d’assistència

18:00 a 20:00 | Biblioteca

Simulació periodística

PALAU DEL PARLAMENT

08:00
– Inici del programa de radio Flaixbac «El matí i la mare que el va parir»

10:00 | Planta baixa– Acreditació dels participants i control d’assistència
Els estudiants accedeixen a la Sala Auditori abans de pujar tots junts al Saló de Sessions

10:30 | Accés al Saló de Sessions

11:00 | Saló de Sessions
Sessió plenària.
Debat i votació de la llei i de les mocions. Lectura de la declaració institucional
Sessió presidida pel M. H. Sr. Roger Torrent, president del Parlament

12:30
– Fotografia de grup a l’escala d’honor

13:00
– Recollida de certificats d’assistència i sortida

Organitzadors

Parlament de Catalunya

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat de Lleida
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Vic – UCC
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Abat Oliba

Col·laboradors

Diputació de Barcelona
Diputació de Tarragona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida

Parlament de Catalunya. Departament de Relacions Institucionals. Aula Parlament.
Tel. 933 046 500 (ext. 3430). Fax 937 063 204.
Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona.
www.parlament.cat/aulaparlament 
A/e: aulaparlament@parlament.cat