Presentació

Presentació de la Setmana del Parlament Universitari

La Setmana del Parlament Universitari és un curs de formació destinat als alumnes de les universitats de Catalunya, tot i que no s’exclouen altres universitats; com tampoc no s’exclou cap branca de coneixement.

Objectiu

L’objectiu de la Setmana del Parlament Universitari és donar a conèixer el funcionament polític, l’estructura i les funcions de la institució parlamentària, i també la tasca de les persones que la representen. El curs es dissenya i es desenvolupa dins el marc de cooperació entre les universitats del sistema universitari català i el Parlament de Catalunya. Els alumnes que hi participen tenen l’oportunitat d’obtenir reconeixement acadèmic (segons la modalitat en què el fa cada universitat) en un àmbit teòric i pràctic que es caracteritza per l’exclusivitat del resultat que ofereix la cooperació entre aquestes institucions.
La Setmana del Parlament Universitari s’estructura a partir d’un seguit de simulacions de l’activitat parlamentària tutoritzades per professors universitaris i professionals dels serveis del Parlament, en les quals també participen diputats del Parlament i representants d’altres àmbits polítics i institucionals catalans.
Per a fer la simulació, els alumnes s’organitzen d’acord amb les seves àrees de coneixement i d’interès, i es constitueixen en:
— Grups parlamentaris.
— Assessors jurídics (lletrats).
— Assessors lingüístics (se’ls assigna l’especialització en llenguatge legislatiu o bé en llenguatge periodístic).
— Premsa parlamentària i altres mitjans de comunicació.

Reconeixement de crèdits universitaris

Gràcies al conveni marc de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les universitats del sistema universitari de Catalunya, les universitats reconeixen acadèmicament els alumnes que hi participen, segons el règim de cada una, a partir del pla formatiu i el nombre d’hores de què consta el curs.
Al final de l’activitat, es lliurarà un certificat d’assistència als estudiants que hagin assistit a totes les activitats de la Setmana.

Criteris de selecció dels participants

Els criteris de selecció es basen en:
— L’expedient acadèmic.
— El curs acadèmic.
— La motivació personal per a fer el curs de formació.

Per a donar cabuda a la màxima diversitat d’alumnes, es donarà prioritat als estudiants que encara no hagin assistit a cap edició de la Setmana del Parlament Universitari i, en tot cas, la participació es limita a dues edicions.

Professorat

La Setmana del Parlament Universitari compta amb la col·laboració de professors de les universitats del sistema universitari català i de professionals dels serveis del Parlament, tant en el disseny del curs com en el seu desenvolupament.

Avaluació

Els alumnes seran avaluats de manera continuada durant la Setmana del Parlament Universitari pels professors responsables.

Sessions

La simulació de l’activitat parlamentària es combina diàriament amb sessions formatives ofertes per professors universitaris i professionals dels serveis del Parlament.
Amb l’objectiu de no dificultar el desenvolupament dels treballs, és obligatòria l’assistència a totes les sessions, incloses les de formació del cap de setmana.
Els participants que no assisteixin a alguna de les sessions, o que no segueixin les dinàmiques establertes per l’organització, quedaran fora de l’activitat i no obtindran el certificat corresponent.

Parlament de Catalunya. Departament de Relacions Institucionals. Aula Parlament.
Tel. 933 046 500 (ext. 3430). Fax 937 063 204.
Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona.
www.parlament.cat/aulaparlament 
A/e: aulaparlament@parlament.cat