Allotjament

Sol·licitud d’allotjament

Ubicació de l’allotjament

Requisits

Com sol·licitar-lo

D’acord amb el conveni marc de col·laboració subscrit entre el Parlament de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per a la projecció institucional del Parlament en els àmbits educatiu i universitari, les diputacions corresponents es faran càrrec de les despeses d’allotjament a Barcelona, durant els dies en què es fa el curs de la Setmana del Parlament Universitari, dels alumnes que n’acreditin la necessitat.
L’allotjament s’ofereix en una residència universitària en habitacions compartides. La distribució d’habitacions i estudiants la farà la mateixa residència universitària. Les places són limitades i es respectarà l’ordre de sol·licitud.

Només es poden beneficiar d’aquests ajuts les persones que acreditin que estan empadronades en un municipi català de fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Cal enviar un correu electrònic a aulaparlament@parlament.cat amb les dades següents:

  • Nom i cognoms
  • Municipi d’empadronament (cal adjuntar una còpia actual del certificat d’empadronament)
  • Dies per als quals se sol·licita l’ajut d’allotjament

Un cop confirmada la disponibilitat de l’ajut per allotjament, l’estudiant s’haurà de posar en contacte amb la residència universitària per fer la reserva definitiva i trametre la documentació necessària. No efectuar aquests tràmits en els terminis marcats pot suposar la pèrdua de l’ajut.

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us informem qure les dades introduïdes s’incorporaran en un fitxer de responsabilitat del Parlament de Catalunya per gestionar la vostra sol·licitud.  Les dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzat el servei les destruirem.  Podreu accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les i exercir la resta dels vostres drets adreçant-vos a: Parlament de Catalunya, delegat de protecció de dades, parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona o bé a l’adreça electrònica dpd@parlament.cat

Parlament de Catalunya. Departament de Relacions Institucionals. Aula Parlament.
Tel. 933 046 500 (ext. 3430). Fax 937 063 204.
Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona.
www.parlament.cat/aulaparlament 
A/e: aulaparlament@parlament.cat