Loading...
Cursos i tallers per a centres educatius (amb codi XTEC)

Cursos i tallers per a centres educatius (amb codi XTEC)

Tallers, cursos i altres activitats adreçades a alumnes de primària, secundària i batxillerat.

PRIMÀRIA

Taller “Soc diputat / soc diputada” (presencial)

Us proposem que els vostres alumnes de cinquè i sisè de primària, per mitjà del joc de rol, facin de diputats, es constitueixin en grups parlamentaris i elegeixin qui presidirà la Generalitat. Els alumnes elaboraran programes de govern, pactaran i votaran i alguns podran ser consellers i proposar projectes de llei.

El taller té una durada aproximada d’una hora i mitja i és una activitat gratuïta.

En aquests moments no hi ha disponibilitat

Taller “Soc diputat / soc diputada” (edició en línia)

Us proposem que els vostres alumnes de cinquè i sisè de primària, per mitjà d’una simulació, facin de diputades i diputats, es constitueixin en grups parlamentaris i elegeixin la seva portaveu o el seu portaveu. Els alumnes simularan el treball dels diputats i diputades del Parlament en una comissió i treballaran un projecte de llei simulat que ha d’acabar essent una llei.
El taller es compon de dues parts: una de prèvia, a l’aula, dirigida per la mestra o el mestre, i l’altra en línia, dirigida per personal dels serveis educatius. Aquesta darrera part té una durada aproximada d’una hora.
Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat.

Projecte de simulació parlamentària de primària “Fem una llei”

Després d’haver participat en un taller, els alumnes poden complementar l’experiència amb el projecte de simulació parlamentària “Fem una llei”, que culmina en el Ple del projecte “Fem una llei”.

Els cinc centres que hagin dut a terme la millor tasca de simulació parlamentària podran participar, en representació de la seva demarcació territorial, en el Ple del projecte “Fem una llei”, que tindrà lloc el quadrimestre o curs següent.

En el Ple del projecte “Fem una Llei” es debatrà un projecte de llei simulat. El treball dura un trimestre i consisteix en una tasca conjunta, per mitjà de l’Espai virtual, dels alumnes de cada grup classe amb la resta d’alumnes dels centres que participen en el projecte. Al final de l’activitat, els infants seuran als escons que ocupen els diputats al Parlament: seran diputats per un dia.

SECUNDÀRIA

Taller “Soc diputat / soc diputada” (presencial)

Us proposem que els vostres alumnes de tercer i quart de l’educació secundària obligatòria, per mitjà del joc de rol, facin de diputats, es constitueixin en grups parlamentaris i elegeixin qui presidirà la Generalitat. Els alumnes elaboraran programes de govern, pactaran i votaran i alguns podran ser consellers i proposar projectes de llei.

El taller té una durada aproximada d’una hora i mitja i és una activitat gratuïta.

Taller “Soc diputat / soc diputada” (edició en línia)

Us proposem que els vostres alumnes de tercer i quart de l’educació secundària obligatòria, per mitjà d’una simulació, facin de diputades i diputats, es constitueixin en grups parlamentaris i elegeixin la seva portaveu o el seu portaveu. Els alumnes simularan el treball dels diputats i diputades del Parlament en una comissió i treballaran un projecte de llei simulat que ha d’acabar essent una llei.
El taller es compon de dues parts: una de prèvia, a l’aula, dirigida pel professor o la professora, i l’altra en línia, dirigida per personal dels serveis educatius. Aquesta darrera part té una durada aproximada d’una hora.
Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat.

Projecte de simulació parlamentària de secundària “Fem una llei”

Després d’haver participat en un taller, els alumnes poden complementar l’experiència amb el projecte de simulació parlamentària “Fem una llei”, que culmina en el Ple del projecte “Fem una llei”.

Els cinc centres que hagin dut a terme la millor tasca de simulació parlamentària podran participar, en representació de la seva demarcació territorial, en el Ple del projecte “Fem una llei”, que tindrà lloc el quadrimestre o curs següent.

En el Ple del projecte “Fem una Llei” es debatrà un projecte de llei simulat. El treball dura un trimestre i consisteix en una tasca conjunta, per mitjà de l’Espai virtual, dels alumnes de cada grup classe amb la resta d’alumnes dels centres que participen en el projecte. Al final de l’activitat, els alumnes seuran als escons que ocupen els diputats al Parlament: seran diputats per un dia.

BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Taller “Soc diputat / soc diputada” (presencial)

Us proposem que els vostres alumnes de batxillerat, per mitjà del joc de rol, facin de diputats, es constitueixin en grups parlamentaris i elegeixin qui presidirà la Generalitat. Els alumnes elaboraran programes de govern, pactaran i votaran i alguns podran ser consellers i proposar projectes de llei.

El taller té una durada aproximada d’una hora i mitja i és una activitat gratuïta.

Taller “Soc diputat / soc diputada” (edició en línia)

Els alumnes de batxillerat i formació professional podran, per mitjà d’una simulació, fer de diputats i diputades, constituir-se en grups parlamentaris, escollir un portaveu o una portaveu i simular el treball d’una comissió del Parlament de Catalunya amb un text legislatiu que ha d’acabar essent una llei.

El taller es compon de dues parts: una de prèvia, a l’aula, dirigida per la professora o el professor, i l’altra en línia, dirigida per personal dels serveis educatius. Aquesta darrera part té una durada aproximada d’una hora.

Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat.

Taller “Soc diputat / soc diputada. Les comissions”

Us proposem que els vostres alumnes de batxillerat, per mitjà del joc de rol, facin de diputats en el si d’una comissió simulada, es constitueixin en grups parlamentaris i debatin un projecte de llei amb una temàtica emmarcada en l’àmbit de les competències que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Els alumnes presentaran esmenes, pactaran, votaran i elaboraran un dictamen d’aquest projecte de llei.

El taller té una durada aproximada d’una hora i mitja i és una activitat gratuïta.

Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat.

Projecte de simulació parlamentària de batxillerat i formació professional “Fem una llei”

Després d’haver participat en un taller, els alumnes poden complementar l’experiència amb el projecte de simulació parlamentària “Fem una llei”, que culmina en el Ple del projecte “Fem una llei”.

Els cinc centres que hagin dut a terme la millor tasca de simulació parlamentària podran participar, en representació de la seva demarcació territorial, en el Ple del projecte “Fem una llei”, que tindrà lloc el quadrimestre o curs següent.

En el Ple del projecte “Fem una Llei” es debatrà un projecte de llei simulat. El treball dura un trimestre i consisteix en una tasca conjunta, per mitjà de l’Espai virtual, dels alumnes de cada grup classe amb la resta d’alumnes dels centres que participen en el projecte. Al final de l’activitat, els alumnes seuran als escons que ocupen els diputats al Parlament: seran diputats per un dia.