Informació del grup d'interès

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA

Número de registre:
17074
Data de registre:
23/02/2017
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el:
26/02/2024
Nom de la persona, entitat o organització:
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
Domicili o seu social:
C. Ulldecona, 33, 3r
08038 Barcelona
Nom de la persona legalment responsable de l'entitat o que assumeix la representació d'una organització que no té personalitat jurídica:
Jordi Vives Xiol
Finalitats i objectius de l'entitat o organització:
Es l'òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari. El compromís i propòsit amb la seva actuació és millorar els interessos d'aquestes entitats que en són membres i els seu associats, així com la població agrària i el món rural, amb la intenció de reforçar i consolidar el cooperativisme.

Té com a objecte social:

.- La representació pública, pel que fa a llur sector d?activitat o branca, de la cooperació, de manera que pot exercir les accions legals pertinents, i també la representació i la defensa dels interessos generals de les cooperatives i dels associats respectius davant l?Administració pública i qualsevol altra persona física o jurídica. Especialment, estan legitimades per a defensar els interessos del món cooperatiu i el respecte a la legislació cooperativa davant qualsevol instància jurisdiccional.
.- La participació en la difusió dels principis cooperatius i l?estímul de l?educació i la formació de cooperatives.
.- La promoció, l?organització, l?orientació i la formació cooperatives dels socis, de llurs membres de base i, si escau, del públic en general.
.- La promoció i l?organització de serveis d?assessorament, auditoria i assistència tècnica i jurídica, i de qualsevol altre servei que sigui convenient als interessos de les cooperatives associades i dels socis que les integren, així com la resta dels seus associats.
.- El manteniment, el foment i la divulgació dels principis inspiradors del moviment cooperatiu, d?acord amb les directrius i les recomanacions dels congressos de l?Aliança Cooperativa Internacional i la legislació cooperativa aplicable.
.- Arbitrar o fer de mediador en els conflictes de contingut cooperatiu que es puguin suscitar entre les cooperatives associades, o entre aquestes i llurs socis, quan les parts afectades ho sol·licitin o ho hagin establert en els estatuts socials.
.- La promoció i la realització d?estudis, publicacions, certàmens, exposicions i altres activitats que facin referència al moviment cooperatiu en general i a les branques de la cooperació en particular.
.- La col·laboració amb empreses, institucions i organismes per al foment de l?educació i la formació cooperatives, i la promoció del moviment
cooperatiu.
.- Qualsevol altra activitat que, dins l'àmbit del cooperativisme agrari sigui de naturalesa anàloga, consegüent o complementària de les anunciades anteriorment, i quantes siguin acordades per l'Assemblea General.
Nom dels professionals de l'entitat encarregats de les activitats incloses en el Registre:
Ramon Sarroca
Jordi Vives
Josep Ll. Bosque
Raquel Callol
Identificador de grup d'interès de la Generalitat:
13

Aquest grup està registrat en el Registre de grups d'interès de la Generalitat.Agenda

Aquesta agenda mostra l'activitat del grup d'interès seleccionat

Juliol
Setmanes Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
Primera setmana1234567
Segona setmana891011121314
Tercera setmana15161718192021
Quarta setmana22232425262728
Cinquena setmana2930311234

15 de juliol de 2024 - 21 de juliol de 2024

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.