Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Juny de 2019

Dilluns, 3

14:00h

16:00h

Dinar col.loqui

Hotel Evenia Rosselló. Rosselló. 191

(Aparició al web: 03/06/2019)

Dimecres, 5

11:00h

12:00h

Aportació de documentació

Recepció documentació: Sí

(Aparició al web: 05/06/2019)

Dijous, 13

16:00h

Reunió amb ECOEMBES

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 06/06/2019)

16:00h

Reunió amb Ecoembes

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 06/06/2019)

Divendres, 14

09:00h

Reunió amb La Fundació Franz Weber / Fondation Franz Weber, promotora de la Plataforma ZOOXXI

Palau del Parlament

(Aparició al web: 17/06/2019)

Dijous, 27

10:30h

Aportació de documentació

(Desconvocat/ada: 01/07/2019)

Recepció documentació: Sí

(Aparició al web: 01/07/2019)

Divendres, 28

10:00h

Reunió de presentació

(Aparició al web: 11/06/2019)