Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Maig de 2019

Dimecres, 8

12:00h

Reunió amb l'AEES Dincat

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 30/04/2019)

17:00h

Reunió amb GLOVO

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 25/04/2019)

Dimarts, 28

17:30h

Reunió amb la Fundació Franz Weber

Parlament de Catalunya

Reunió

(Aparició al web: 22/05/2019)

Dimecres, 29

12:30h

13:30h

Reunió amb Foment del Treball

Parlament de Catalunya

Reunió

(Aparició al web: 22/05/2019)

17:00h

Reunió amb Unió de Pagesos

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 03/06/2019)

Dijous, 30

11:00h

12:00h

Aportació de documentació

Recepció documentació: Sí

(Aparició al web: 05/06/2019)

11:00h

12:00h

recepció informe valoració

Recepció documentació: Sí

(Aparició al web: 05/06/2019)

Divendres, 31

11:00h

Reunió amb la 'Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio' (ECOVIDRIO)

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 22/05/2019)