Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Octubre de 2021

Dimecres, 6

12:00h

Aportació de documentació

(Desconvocat/ada: 20/10/2021)

Recepció documentació: Sí

(Aparició al web: 06/10/2021)

Divendres, 22

09:30h

10:30h

Lafede.cat

Reunió

(Aparició al web: 20/01/2022)

Dilluns, 25

10:00h

Visita a les instal·lacions de l'Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI)

Barcelona

(Aparició al web: 03/11/2021)

10:00h

Visita a les instal·lacions de l'Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI)

Barcelona

(Aparició al web: 03/11/2021)

Dimecres, 27

15:00h

Reunió amb Consell Espanyol per a la Defensa de la Discapacitat i la Dependència Catalunya - CEDDD Catalunya

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 05/11/2021)