Loading...

El camí per a la recuperació de les institucions catalanes va ser llarg i complex. La repressió franquista, però, no va eliminar les institucions, com el Parlament de Catalunya, que van continuar en actiu des de l’exili. El 1979 es va aprovar el nou Estatut d’autonomia, i al cap d’un any es van organitzar les primeres eleccions al Parlament de la democràcia. La sessió constitutiva va tenir lloc el 10 d’abril del mateix any. Començava la I legislatura de la restitució democràtica. Els aniversaris de la restitució de la cambra s’han celebrat, al llarg d’aquestes quatre dècades, amb diverses sessions solemnes.

Primera sessió constitutiva

10 d’abril de 1980

Commemoració del X aniversari de la constitució del Parlament

9 de maig de 1990

Sessió commemorativa del 15è aniversari de les primeres eleccions

20 de març de 1995

Sessió commemorativa del 25è aniversari del restabliment del Parlament de Catalunya

10 d’abril de 2005

Sessió commemorativa del 30è aniversari del restabliment del Parlament de Catalunya

25 de març de 2010