Horari del Registre General del Parlament.
El perfil de contractant inclou totes les dades i les informacions referents a l'activitat contractual del Parlament de Catalunya.
Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Criteris, reculls i recomanacions del Departament d'Assessorament Lingüístic.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

La funció integrativa i solidària del Parlament de Catalunya

El Parlament exerceix la part més important de les seves competències en l'àmbit de Catalunya, però participa també en l'activitat dels òrgans centrals de l'Estat.

Correspon al Parlament la designació dels senadors que han de representar la Generalitat en el Senat, que la Constitució configura com a cambra de representació de les nacionalitats i les regions que integren l'Estat.

El Parlament de Catalunya té dret d'iniciativa legislativa davant el Congrés dels Diputats: pot presentar-hi proposicions que donin lloc al naixement de lleis. L'Estatut reconeix, a més, al Parlament el dret de sol·licitar al Govern de l'Estat l'adopció de projectes de llei, la tramitació del qual correspon a les Corts Generals.

Ambdós procediments permeten al Parlament de contribuir a la creació d'un sistema legislatiu d'abast més ampli que l'estrictament català.

Respecte a les competències que no són incloses en l'Estatut sobre les quals, en principi, la Generalitat no pot actuar, el Parlament pot sol·licitar a l'Estat que siguin transferides o delegades a la Generalitat. Encara més, l'Estat gaudeix de competències exclusives sobre una sèrie de matèries que li són atorgades per la Constitució; el Parlament de Catalunya, però, pot sol·licitar a les Corts Generals que en aquestes matèries se li atribueixi la facultat de dictar lleis que despleguin les lleis marc de l'Estat.

La Constitució és la norma legal més important de l'Estat i no pot ser contradita per altres lleis; per tal de garantir-ne l'aplicació i la interpretació correctes hi ha el Tribunal Constitucional, davant el qual es poden impugnar les lleis dictades per les Corts Generals de l'Estat o per les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Si el Parlament considera que una llei de l'Estat envaeix l'àmbit d'autonomia de Catalunya, pot sol·licitar al Tribunal Constitucional que anul·li la llei contrària a la Constitució o l'Estatut interposant un recurs d'inconstitucionalitat.

L'Estat de les autonomies que la Constitució ha configurat distribueix les competències entre les institucions centrals de l'Estat i les de les comunitats autònomes. En el cas que es plantegi un conflicte de competències entre el Govern de l'Estat i la Generalitat o entre aquesta i una institució de govern d'una altra comunitat autònoma, correspon al Tribunal Constitucional de trobar-hi la solució. El Parlament de Catalunya s'hi pot presentar per a manifestar les seves opinions o pot encomanar al Govern que hi comparegui.

Relació del Parlament amb els òrgans de l'Estat

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya

AGENDA

Avui a les 12:00h
Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari
Sessió ordinària
Avui a les 15:00h
Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
Sessió ordinària
Avui a les 17:00h
La presidenta rep el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias
Dimarts, 23, a les 09:30h
Ponència: Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
Sessió ordinària
Calendari de plens
Setmanes Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
Primera setmana1234567
Segona setmana891011121314
Tercera setmana15161718192021
Quarta setmana22232425262728
Cinquena setmana2930311234

En aquest calendari es mostren:

  • Sessions convocades

  • Sessions previstes

Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Hi trobareu una oferta variada d'articles personalitzats amb el logotip del Parlament, i les publicacions de la institució.
Consulteu els Diaris de Sessions del Parlament de Catalunya de la II República, en format PDF.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.