Direcció d'Estudis Parlamentaris

Horari general d'atenció de consultes:

De dilluns a dijous, de 09.00 a 18.00 hores.

Els divendres i els dies fora dels períodes ordinaris de sessions, de 09.00 a 15.00 hores

El mes d'agost no s'atenen consultes externes.

Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Número / Leg.Tipus / Contingut Data

Pàgina 1 - 227

Següent

BOPC 140/11 Tramitacions generals 26/05/2016
BOPC 139/11 Tramitacions generals 25/05/2016
BOPC 138/11 Tramitacions generals | Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic | Text presentat 24/05/2016
BOPC 137/11 Tramitacions generals | Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 · Text presentat 24/05/2016
BOPC 136/11 Tramitacions generals 23/05/2016
BOPC 135/11 Tramitacions generals 20/05/2016
BOPC 134/11 Preguntes i respostes 20/05/2016
BOPC 133/11 Tramitacions generals 19/05/2016
BOPC 132/11 Tramitacions generals 18/05/2016
BOPC 131/11 Tramitacions generals 17/05/2016
BOPC 130/11 Tramitacions generals 13/05/2016
BOPC 129/11 Preguntes i respostes 13/05/2016
BOPC 128/11 Tramitacions generals 12/05/2016
BOPC 127/11 Tramitacions generals 11/05/2016
BOPC 126/11 Tramitacions generals 10/05/2016
BOPC 125/11 Tramitacions generals 09/05/2016
BOPC 124/11 Tramitacions generals 06/05/2016
BOPC 123/11 Preguntes i respostes 06/05/2016
BOPC 122/11 Tramitacions generals 05/05/2016
BOPC 121/11 Tramitacions generals 04/05/2016

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Versions en llengües no oficials de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Visita per diferents estances del Palau (Google Street View).
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.