Direcció d'Estudis Parlamentaris

Horari general d'atenció de consultes:

De dilluns a dijous, de 09.00 a 18.00 hores.

Els divendres i els dies fora dels períodes ordinaris de sessions, de 09.00 a 15.00 hores

El mes d'agost no s'atenen consultes externes.

Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Número / Leg.Tipus / Contingut Data

Pàgina 1 - 237

Següent

BOPC 337/11 Tramitacions generals 21/02/2017
BOPC 336/11 Tramitacions generals 20/02/2017
BOPC 335/11 Tramitacions generals | Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 17/02/2017
BOPC 334/11 Preguntes i respostes 17/02/2017
BOPC 333/11 Tramitacions generals 16/02/2017
BOPC 332/11 Tramitacions generals | Conté la Llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè 15/02/2017
BOPC 331/11 Tramitacions generals 14/02/2017
BOPC 330/11 Tramitacions generals 13/02/2017
BOPC 329/11 Tramitacions generals 10/02/2017
BOPC 328/11 Preguntes i respostes 10/02/2017
BOPC 327/11 Tramitacions generals 09/02/2017
BOPC 326/11 Tramitacions generals 08/02/2017
BOPC 325/11 Tramitacions generals 07/02/2017
BOPC 324/11 Tramitacions generals | Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 | Dictamen 06/02/2017
BOPC 323/11 Tramitacions generals 06/02/2017
BOPC 322/11 Tramitacions generals | Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics | Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 03/02/2017
BOPC 321/11 Tramitacions generals 03/02/2017
BOPC 320/11 Preguntes i respostes 03/02/2017
BOPC 319/11 Tramitacions generals 02/02/2017
BOPC 318/11 Tramitacions generals 01/02/2017

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Versions en llengües no oficials de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Visita per diferents estances del Palau (Google Street View).
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.