Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.
Hi trobareu els blogs dels membres del Parlament.

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Número / Leg.Tipus / Contingut Data

Pàgina 1 - 218

Següent

BOPC 613/10 Preguntes i respostes 30/06/2015
BOPC 612/10 Tramitacions generals 29/06/2015
BOPC 611/10 Tramitacions generals | Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes | Informe de la Ponència 25/06/2015
BOPC 610/10 Tramitacions generals 25/06/2015
BOPC 609/10 Tramitacions generals | Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya | Esmenes a l’articulat 23/06/2015
BOPC 608/10 Preguntes i respostes 23/06/2015
BOPC 607/10 Tramitacions generals | Conté la Llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat 22/06/2015
BOPC 606/10 Tramitacions generals | Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 | Dictamen 19/06/2015
BOPC 605/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya | Dictamen de la Comissió i esmenes reservades per a defensar en el Ple 17/06/2015
BOPC 604/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya | Informe de la Ponència 17/06/2015
BOPC 603/10 Tramitacions generals 17/06/2015
BOPC 602/10 Preguntes i respostes 16/06/2015
BOPC 601/10 Tramitacions generals 15/06/2015
BOPC 600/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de cooperatives | Dictamen 12/06/2015
BOPC 599/10 Tramitacions generals | Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya | Esmenes a l’articulat 12/06/2015
BOPC 598/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (tram. 200-00024/10) | Dictamen de la Comissió i esmenes reservades per a defensar en el Ple 11/06/2015
BOPC 597/10 Tramitacions generals | Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català | Esmenes a l’articulat 10/06/2015
BOPC 596/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema | Esmenes a l'articulat 10/06/2015
BOPC 595/10 Tramitacions generals | Conté la Llei de modificació de la Llei 7/2007, de l'Agència Tributària de Catalunya, per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència 10/06/2015
BOPC 594/10 Preguntes i respostes 09/06/2015

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Si voleu cercar per altres criteris o dins dels continguts us recomanem que utilitzeu la Cerca avançada

Logo de Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya

Cerca al web

A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Inicieu la visita per diferents estances del Palau.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.