Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.
Hi trobareu els blogs dels membres del Parlament.

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Número / Leg.Tipus / Contingut Data

Pàgina 1 - 211

Següent

BOPC 463/10 Tramitacions generals 18/12/2014
BOPC 462/10 Tramitacions generals 17/12/2014
BOPC 461/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives | Esmenes a la totalitat 16/12/2014
BOPC 460/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions| Esmenes a l'articulat 16/12/2014
BOPC 459/10 Preguntes i respostes 16/12/2014
BOPC 458/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 | Esmenes a la totalitat 15/12/2014
BOPC 457/10 Tramitacions generals | Control del principi de subsidiarietat 15/12/2014
BOPC 456/10 Tramitacions generals 15/12/2014
BOPC 455/10 Tramitacions generals | Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern| Dictamen 12/12/2014
BOPC 454/10 Tramitacions generals | Proposició de llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern | Informe de la Ponència
12/12/2014
BOPC 453/10 Tramitacions generals | Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública | Dictamen 12/12/2014
BOPC 452/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya [...] | Dictamen 12/12/2014
BOPC 451/10 Tramitacions generals | Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública | Informe de la Ponència 12/12/2014
BOPC 450/10 Tramitacions generals 11/12/2014
BOPC 449/10 Tramitacions generals 10/12/2014
BOPC 448/10 Preguntes i respostes 10/12/2014
BOPC 447/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya [...] | Informe de la Ponència 09/12/2014
BOPC 446/10 Tramitacions generals | Control del principi de subsidiarietat 09/12/2014
BOPC 445/10 Tramitacions generals 09/12/2014
BOPC 444/10 Tramitacions generals 03/12/2014

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Si voleu cercar per altres criteris o dins dels continguts us recomanem que utilitzeu la Cerca avançada

Logo de Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya

Cerca al web

A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Inicieu la visita per diferents estances del Palau.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.