Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Número / Leg.Tipus / Contingut Data

Pàgina 1 - 220

Següent

BOPC 671/10 Tramitacions generals 27/08/2015
BOPC 670/10 Tramitacions generals 21/08/2015
BOPC 669/10 Tramitacions generals 04/08/2015
BOPC 668/10 Tramitacions i preguntes 03/08/2015
BOPC 667/10 Tramitacions generals | Conté la Llei del voluntariat i de foment de l’asso­ciacionisme
31/07/2015
BOPC 666/10 Preguntes i respostes 31/07/2015
BOPC 665/10 Tramitacions generals | Control del principi de subsidiarietat 30/07/2015
BOPC 664/10 Tramitacions generals | Reglament del Parlament de Catalunya | Text refós 30/07/2015
BOPC 663/10 Tramitacions generals 30/07/2015
BOPC 662/10 Tramitacions generals | Conté la Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya 29/07/2015
BOPC 661/10 Tramitacions generals | Conté la Llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya | Llei de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries | Llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals | Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica | Llei del règim transitori del finançament específic del municipi de Badia del Vallès 28/07/2015
BOPC 660/10 Tramitacions generals 27/07/2015
BOPC 659/10 Tramitacions generals | Conté la Llei de modificació de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents 24/07/2015
BOPC 658/10 Preguntes i respostes 24/07/2015
BOPC 657/10 Tramitacions generals 23/07/2015
BOPC 656/10 Tramitacions generals | Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa 22/07/2015
BOPC 655/10 Tramitacions generals 22/07/2015
BOPC 654/10 Tramitacions generals | Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política | Dictamen 20/07/2015
BOPC 653/10 Tramitacions generals 20/07/2015
BOPC 652/10 Tramitacions generals | Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica | Dictamen 17/07/2015

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Si voleu cercar per altres criteris o dins dels continguts us recomanem que utilitzeu la Cerca avançada

Logo de Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya

Cerca al web

A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Inicieu la visita per diferents estances del Palau.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.