Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.
Hi trobareu els blogs dels membres del Parlament.

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Número / Leg.Tipus / Contingut Data

Pàgina 1 - 208

Següent

BOPC 416/10 Tramitacions generals 24/10/2014
BOPC 415/10 Tramitacions generals 22/10/2014
BOPC 414/10 Preguntes i respostes 21/10/2014
BOPC 413/10 Tramitacions generals 20/10/2014
BOPC 412/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals | Esmenes a l'articulat
17/10/2014
BOPC 411/10 Tramitacions generals 15/10/2014
BOPC 410/10 Preguntes i respostes 14/10/2014
BOPC 409/10 Tramitacions generals | Control del principi de subsidiarietat 13/10/2014
BOPC 408/10 Tramitacions generals 13/10/2014
BOPC 407/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya | Dictamen 09/10/2014
BOPC 406/10 Tramitacions generals | Projecte de llei d'accessibilitat | Dictamen 09/10/2014
BOPC 405/10 Tramitacions generals | Projecte de llei d'accessibilitat | Informe de la Ponència 08/10/2014
BOPC 404/10 Tramitacions generals 08/10/2014
BOPC 403/10 Preguntes i respostes 07/10/2014
BOPC 402/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya | Informe de la ponència 06/10/2014
BOPC 401/10 Tramitacions generals 06/10/2014
BOPC 400/10 Tramitacions generals | Recurs d'inconstitucionalitat 5829/2014, interposat pel president del Govern de l'Estat contra diversos preceptes de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana | Al·legacions que formula el Parlament sobre la suspensió 02/10/2014
BOPC 399/10 Tramitacions generals 01/10/2014
BOPC 398/10 Preguntes i respostes 30/09/2014
BOPC 397/10 Tramitacions generals | Control del principi de subsidiarietat 29/09/2014

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Si voleu cercar per altres criteris o dins dels continguts us recomanem que utilitzeu la Cerca avançada

Logo de Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya

Cerca al web

A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Inicieu la visita per diferents estances del Palau.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.