Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.
Hi trobareu els blogs dels membres del Parlament.

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Número / Leg.Tipus / Contingut Data

Pàgina 1 - 212

Següent

BOPC 486/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives|Dictamen 28/01/2015
BOPC 485/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 | Dictamen 28/01/2015
BOPC 484/10 Tramitacions generals | Conté la Llei del règim especial d'Aran 28/01/2015
BOPC 483/10 Preguntes i respostes 27/01/2015
BOPC 482/10 Tramitacions generals 26/01/2015
BOPC 481/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives | Informe de la Ponència 23/01/2015
BOPC 480/10 Tramitacions generals | Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 | Esmenes a l'articulat 23/01/2015
BOPC 479/10 Tramitacions generals 20/01/2015
BOPC 478/10 Preguntes i respostes 20/01/2015
BOPC 477/10 Tramitacions generals | Control del principi de subsidiarietat 19/01/2015
BOPC 476/10 Tramitacions generals 19/01/2015
BOPC 475/10 Tramitacions generals | Proposició de llei del règim especial d'Aran | Dictamen 15/01/2015
BOPC 474/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives | Esmenes a l'articulat 14/01/2015
BOPC 473/10 Tramitacions generals 14/01/2015
BOPC 472/10 Tramitacions generals | Proposició de llei del règim especial d'Aran | Informe de la Ponència 13/01/2015
BOPC 471/10 Tramitacions i preguntes 31/12/2014
BOPC 470/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 | Relació ordenada de les esmenes 30/12/2014
BOPC 469/10 Tramitacions generals 29/12/2014
BOPC 468/10 Tramitacions generals | Conté les lleis de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya [...], la llei del protectorat de les fundacions [...] i la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 24/12/2014
BOPC 467/10 Tramitacions generals 23/12/2014

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Si voleu cercar per altres criteris o dins dels continguts us recomanem que utilitzeu la Cerca avançada

Logo de Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya

Cerca al web

A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Inicieu la visita per diferents estances del Palau.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.