Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.
Hi trobareu els blogs dels membres del Parlament.

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Número / Leg.Tipus / Contingut Data

Pàgina 1 - 207

Següent

BOPC 390/10 Tramitacions generals 17/09/2014
BOPC 389/10 Preguntes i respostes 16/09/2014
BOPC 388/10 Tramitacions generals 15/09/2014
BOPC 387/10 Tramitacions generals 10/09/2014
BOPC 386/10 Preguntes i respostes 09/09/2014
BOPC 385/10 Tramitacions generals 08/09/2014
BOPC 384/10 Tramitacions generals 03/09/2014
BOPC 383/10 Tramitacions generals 27/08/2014
BOPC 382/10 Tramitacions generals | Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera | Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries || Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana | Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 25/08/2014
BOPC 381/10 Tramitacions generals 21/08/2014
BOPC 380/10 Preguntes i respostes 05/08/2014
BOPC 379/10 Tramitacions generals | Control del principi de subsidiarietat 04/08/2014
BOPC 378/10 Tramitacions generals 04/08/2014
BOPC 377/10 Tramitacions generals 30/07/2014
BOPC 376/10 Preguntes i respostes 29/07/2014
BOPC 375/10 Tramitacions generals 28/07/2014
BOPC 374/10 Tramitacions generals | Decret llei 4/2014, del 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per a adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local 25/07/2014
BOPC 373/10 Tramitacions generals 23/07/2014
BOPC 372/10 Tramitacions generals 22/07/2014
BOPC 371/10 Preguntes i respostes 22/07/2014

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Si voleu cercar per altres criteris o dins dels continguts us recomanem que utilitzeu la Cerca avançada

Logo de Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya

Cerca al web

A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Inicieu la visita per diferents estances del Palau.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.