Direcció d'Estudis Parlamentaris

Horari general d'atenció de consultes:

De dilluns a dijous, de 09.00 a 18.00 hores.

Els divendres i els dies fora dels períodes ordinaris de sessions, de 09.00 a 15.00 hores

El mes d'agost no s'atenen consultes externes.

Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d'iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l'exercici del 2013

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, corresponent al 2013

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 29/2016, sobre l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2016, sobre les eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, del 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 26/2016, sobre l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2016, sobre l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, corresponent als exercicis 2012 i 2013

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2016, sobre el Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal, corresponent a l'exercici 2012

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2017, sobre l'agregat de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al 2014 i el 2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 34/2016, sobre el cost efectiu dels serveis de l'Ajuntament de Mollerussa, corresponent al 2014

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 33/2016, sobre les despeses sense consignació pressupostària de l'Ajuntament de Montgat, corresponent al 2014

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 32/2016, sobre Xaloc, organisme autònom de la Diputació de Girona, corresponent al 2013

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2016, sobre el Consell Comarcal del Barcelonès

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Versions en llengües no oficials de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Visita per diferents estances del Palau (Google Street View).
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.