Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.

Plànol del Saló de sessions

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

La Diputació Permanent es compon de vint-i-tres membres, designats pels grups parlamentaris en proporció al seu nombre de components, i és presidida pel president o presidenta del Parlament. La composició dels grups parlamentaris, doncs, inclou únicament els diputats i diputades que són membres de la dita Diputació Permanent.


Logo de Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya

Cerca al web

A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Representació gràfica de la distribució de l'hemicicle, amb enllaços a les fitxes dels diputats/ades.
Sessions en directe i en diferit, actes institucionals, reportatges...
Accés als butlletins oficials i als diaris de sessions, en format PDF.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.